W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Edukacyjno – Warsztatowy Sp. z o.o. ul. Legionistów 20 Sp. z o.o. , 36-200 Brzozów
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: osrodek.naszdom@gmail.com lub tel. 886 121 202.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) procesu rekrutacji do szkolenia/ kursu/ konferencji organizowanych w Ośrodku,
  b) wynajmu pomieszczeń noclegowych oraz warsztatowych w Ośrodku,
  c) rekrutacji pracowników i uczestników projektów, promocji, realizacji umów zawartych w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek, uczestnictwa w realizowanych przez Ośrodek projektach,
  e) przekazywania oferty i promocji Ośrodka,
  f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.